Technické mapy obcí


Co je to?

Pro města a obce nabízíme možnost měřických činností na technické mapě obcemapové dílo velkého měřítka, vedené prostředky výpočetní techniky,
obsahující zákres viditelných přírodních a technických objektů
, včetně jejího vedení, revizí a aktualizací.
Podle požadavků obce jde většinou a zaměření všech viditelných prvků polohopisu a výškopisu území obce, jejich vedení v digitální podobě a následná aktualizace podle potřeby.

Odborná definice:

Technická mapa obce je mapové dílo velkého měřítka vedené na prostředcích výpočetní techniky s podrobným zákresem přírodních a technických objektů a zařízení vyjadřujícím jejich skutečný stav.
Podrobný popis obsahu a náležitostí technické mapy obce je stanoven vyhláškou č.233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce.

Základní prvky obsahu technické mapy obce:

Přestože je obsah technické mapy stanoven zvláštním předpisem, záleží především na požadavcích obce, co je obsahem její technické mapy. Jak vynechání některých uvedených prvků, tak zahrnutí dalších neuvedených prvků, je tak pouze na Vás. Stejně tak není povinností vést mapu na celém území obce, může jít pouze o jeho část.
Při vytváření technické mapy obce plně respektujeme Vaše konkrétní požadavky. Samozřejmě ale platí to, že čím víc prvků mapa obsahuje, tím je užitečnější.

zobrazit podrobnější informace

Požadavky na přesnost:

Podrobné body polohopisu se určují s požadovanou přesností mapování danou základní střední souřadnicovou chybou mxy=0,14 m,
dle ČSN 01 3410 - Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy.

Způsob vytváření technické mapy obce:

Pokud s naší firmou uzavřete smlouvu o vytvoření a vedení technické mapy, provedeme v první fázi zaměření všech dohodnutých prvků obsahu mapy. Zároveň s tím provedeme sběr všech využitelných podkladů z výsledků předchozích zeměměřických činností.
Podle dohody vytvoříme mapové dílo v odpovídající struktuře, (atributy prvků) a předáme v požadované formě.

Způsoby vedení technické mapy obce:

Výstupem námi zaměřených a zpracovaných dat může být libovolný formát, vhodný pro využití ve Vámi používaném GIS.

Revize a aktualizace technické mapy obce:

V dalším období probíhá podle požadavků tzv. reambulace mapyjednorázové vyšetření prostoru, zaměření změn a aktualizace mapy.
V dohodnutém termínu provedeme zaměření všech změn a jejich aktualizaci v mapě.
Mapu průběžně doplňujeme o další aktuální výsledky zeměměřických činností, např. zaměření rekonstruovaných budov, komunikací a nově vybudovaných inženýrských sítí na území obce.


Co budete potřebovat?

Pro geodetickou firmu:

Veškeré výstupy předchozích zeměměřických činností naší firmy v zájmovém území doplníme automaticky z našeho archivu měření.


Co dostanete?

Objednatel dostane:


Ostatní informace

Cena:

Cena za vedení technické mapy obce je smluvní. Budeme se snažit vyjít vstříc všem Vašim požadavkům, při větším rozsahu měření poskytujeme slevu.
Pro zjištění ceny nás navštivte osobně v naší budově, nebo nás kontaktujte preferovaným způsobem, nebo zašlete žádost o cenovou nabídku na adresu zakazky@zemjes.cz.
Můžete také využít formulář pro rychlý dotaz, kde uveďte lokalitu a rozsah Vašich požadavků.
Nezapoměňte uvést kontaktní údaje, na které si budete přát zaslat cenovou nabídku.

Objednávka:

Pro objednání našich služeb můžete použít objednávkový formulář.

Reference:

Reference na tuto i ostatní činnosti naší firmy naleznete na této stránce.

Doplnění:

Vysvětlení takto zvýrazněnýchnajetím myši zobrazíte krátký popisek
kliknutím přejdete na slovníček s podrobnějším vysvětlením
pojmů zobrazíte najetím myší, nebo kliknutím zobrazíte podrobnější vysvětlení výrazu ve slovníčku pojmů, včetně odkazů na stažení vzorů žádostí.

skrýt podrobnější informace